Sıkça Sorulan Sorular

Aydın Kurs, kurumumuzun 38 yıllık eğitim deneyimi yanında 25 yıllık üniversite ve liselere hazırlık dershane/okul deneyimini devam ettirecek fakat okula bağımlı olmayan bir yapıdır.

Nesibe Aydın Okulları ile Aydın Kurs yönetimi, yönetim kurulumuza bağlı çalışsa da, okullarımız ayrı bir birim tarafından, kurslarımız ise ayrı bir birim olan kurslar koordinatörlüğü tarafından sevk ve idare edilmektedir. Örneğin, yönetim kurulumuza bağlı olarak, okullarımız, kurslar, yayıncılık birimlerimiz, yemek ve temizlik hizmetlerimiz birbirlerinden bağımsız olarak faaliyetlerini yürütmektedirler.

Okullarımızda, dershanesiz eğitim modeli uygulandığından, kursa ya da özel derse ihtiyaç bulunmamaktadır. İstisnai olarak, okulun izni ve bilgisi dahilinde ihtiyacı olan öğrenciler için belirli bir süre kursa katılım hakkı verilebilir. Bunun haricinde Aydın Kurs da dahil, okul öğrencilerinin özel ders alması ya da kursa devam etmesi mümkün değildir.

Okullarımızda, Türkiye’nin en başarılı ulusal sınav sonuçlarını almakta ve bunun yanında öğrencilerimizi sporda, yabancı dilde, sanatta üst düzeyde yetiştirmekteyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, imkanı olan tüm aileleri, çocuklarını okulumuza kayıt etmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Okullarımızın kontenjanı sınırlı ve belirli bir akademik barajın altında okulumuza öğrenci kabulü yapmıyoruz.

Okulumuza kayıt olmayan, akademik açıdan hak kazanan ancak burs alamadığı, maddi koşulları izin vermediği ya da kontenjan bulamadığından dolayı kayıt olamayan on binlerce öğrenci var. Bu öğrencilerin de, daha mütevazi ücretler ile iyi bir akademik eğitim alması için kurs alternatifini kendilerine sunuyoruz.

Her yıl kurslarımıza öğrenci alımını “AYDIN KURSA GİRİŞ ve BURSLULUK SINAVI” ile yapmaktayız. Sınava giren öğrencilerin başarı ortalaması alınarak baraj puanını oluşturulmaktadır.                                                                                

Evet. Kayıtlı öğrencilerimiz de bir üst sınıfa geçerken “Giriş ve Bursluluk Sınavımıza” katılabilir.

Giriş ve Bursluluk sınavında %100 ile %5 arasında değişen oranlarda burs verilmektedir.

Giriş Sınavı ile burs hakkı kazanmış öğrenciler her ders yılının sonunda bitirilen sınıfa ait; deneme sınavları ortalamasına göre ilk %15 dilimdeki öğrenciler arasında yer alırlarsa; bursları, aynı oranda bir sonraki yıl içinde devam ettirilmektedir.
Ekte, burs yönetmeliğimizi inceleyebilirsiniz. Burs yönergesi sizin incelediğiniz tarihten sonra güncellenmiş olabilir. Güncel olan son yönetmeliği İş Geliştirme Direktörümüz Sn. Şemsettin Beşer'den ( s.beser@nesibeaydin.k12.tr ) talep edebilirsiniz.

Burs Yönetmeliğini İnceleyin.
 

Kırtasiye malzemeleri ve dış kaynaklar velilerimiz tarafından anlaşmalı kırtasiyemiz olan Galeri Ekin'den kurs merkezlerimizden veya ONLINE olarak satın alınır. Aydın ve Miray Yayıncılığa ait ödev fasikülleri, yardımcı ders kaynakları ve soru bankaları okul kırtasiyesinden Kurum Yönetiminin belirlediği indirimle (Örneğin 2021 - 2022 yılında %60 indirim uygulanmıştır.) satın alınır. Ayrıca; öğrencilerimize, sene içinde birçok öğretim/ders modülü, yaprak test, çalışma yaprakları, sınavlar vs. ücretsiz olarak kurs idaresi tarafından dağıtılır. 

Vizyonumuz, öğrencilerimizi, evrensel değerleri benimsemiş, özgür, sorumluluk sahibi, açık fikirli, duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve özyönetim becerilerine sahip bireyler olarak yaşama hazırlamaktır.
Misyonumuz, bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerimizi, öğrenmeyi yaşam becerisi olarak kullanan
bağımsız bireyler olmaları için destekleriz.

 • Kurum kültürümüz, yetkin kadromuz, uyguladığımız ulusal ve uluslararası programlarla öğrencilerimize evrensel değerler kazandırırız.
 • Rehberlik ve ölçme- değerlendirme hizmetlerimizle, öğrencilerimizin sorumluluklarını yerine getirebilen öz disipline sahip bireyler olmalarını destekleriz.
 • Öğrencilerimizi, akademik, sportif ve sanatsal alanlarda destekleyerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlarız.
 • Sosyal etkinliklerimiz ve öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlarız.  Öğrencilerimizin bu etkinliklerde aldıkları sorumluluklarla daha iyi bir dünyaya katkı sağlarız.
 • Yerel ve küresel problemlere duyarlı, çözüm üretebilen ve girişimci bireyler yetiştiririz.

 

 

 

Yapıcı bir disiplin anlayışımız vardır. Sorumlulukları kapsamında çocuklarımızdan yapmaları gerekenleri bekliyoruz, temel değerleri veriyoruz. Öğrenciler verilen sorumluluklarını yerine getirmiyor ise, bu durum ya okul ya da ev ile ilgili bilmemiz ve çözümlememiz ya da destek olmamız gereken bir durumun varlığına işaret eder. Bu nedenle öğrencilerin rutinleri takip edip etmedikleri sorumluluklarına yerine getirip getirmedikleri bizler için önemlidir ve sıkı bir şekilde takip edilir. Yapılan bu takip işimizin gerekliliğidir. Bu anlamda önleyici, yapıcı bir disiplin anlayışımız vardır. Öğrencilerimiz sevgi dolu bir ortamda kurallarla sorumluluk duygusunu kazanarak büyüyor. Aynı zamanda yapıcı disiplin anlayışımızda, anne-babanın çocuğuna tavrını ve evdeki desteğini de sorguluyoruz. Veli toplantımıza katılıyor mu, portala yazdıklarımızı takip ediyor mu, aile ve okul işbirliğini ön planda tutuyoruz.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında ödevler her sınıf düzeyinde günlük, haftalık ve aylık periyotlarla verilmektedir. Günlük ödevler haftalık ders programında yer alan ödev saatinde ve okulda yapılmaktadır. Aylık ödevler ise öğrencilerimize kitapçık olarak dağıtılmakta ve Eğitim Portalı üzerinden yayınlanan Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kontrol edilmektedir. Ödev konusunda direnç gösteren öğrenciler, rehberlik birimi tarafından takip edilip, veli ile iletişim kurularak sorunun çözümü gerçekleştirilir.  

 • 8.sınıflarımıza her hafta;
 • 9 ve 10. sınıflarımıza ayda bir,
 • 11. sınıflarımıza 15 günde bir,
 • 12 sınıflarımıza ise her hafta deneme sınavı uygulanır.

Ayrıca her eğitim öğretim yılının başında tüm sınıf düzeylerinde HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı) uygulanmaktadır. Eğitim öğretim yılı sonunda da YIL SONU sınavı yapılır. Yapılan tüm sınavlarımız ölçme değerlendirme birimi tarafından değerlendirilmekte ve gerekli birimlere sınav sonuç raporları sunulmaktadır.

 

Etüt: Tüm sınıf düzeylerimizde yapılan deneme sınavı ve öğretmenlerin ders içi gözlem sonuçlarına göre akademik olarak eksiklikleri tespit edilen öğrencilerimize, hem grup etütleri hem de birebir etütler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz eğitim portalı üzerinden kendileri de etüt talebinde bulunabilmektedir. Problem Çözme Saatleri (P.Ç): Her branşdan en az iki öğretmenin bulunduğu ve öğrencinin kişisel tekrar çalışmalarını yaparken öğretmenlerine anında ve birebir sorularını sorabildiği saatlerdir. 7. sınıftan itibaren öğrencinin haftalık ders programında PÇ saatleri yer almaktadır.
Serbest Çalışma Saatleri (S.Ç.S.): Öğrencierimiz, haftalık ders programı içinde yer alan bu saatlerde, bir branş öğretmeni eşliğinde sınıflarında serbest çalışırlar.

 

 

Sınavla öğrenci alımı yaptığımız için seviye grupları arasında ciddi farklar olmuyor. Sınav sonuçlarına göre dönem dönem şubeler arasında değişiklik yapılabiliyor. Burada çocuğun düştüğü yerden kalkma becerisini kazandırmaya çalışıyoruz.
Kurum genelinde;

 

 • 8, 9, 10 11 ve 12. sınıflarda seviye grupları sistemi uygulanıyor. Öğrencilerimizin yıl içinde girdikleri deneme sınavı sonuçlarına göre,2 yada 3 ayda bir grup değişimleri yapılır.

 

 

 

 

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında öğrenci takibi sınıf öğretmenliği, rehberlik birimi ve velilerimizle öğrencilerimiz hakkında sürekli iletişim kurabildiğimiz Eğitim Portalı üzerinden yapılır.
Okullarımızın en önemli özelliklerinin başında yapıcı disiplin ve takipçi olması gelmektedir. Öğrenci takibi konusunda bir çok rehberlik ve yönetimsel takip sistemimiz mevcuttur. Öğrencimiz, ödev kitapçıklarında hangi soruyu yapıp yapmadığına kadar, veya ne sıklıkla revire gidip gitmediğini veya hangi yemekleri sevip sevmediğine kadar takip edilmektedir.

 

Kurum öğrenci, veli ve çalışanların bilgilerinin saklandığı elektronik ortamdır. Eğitimin en önemli parçası olan öğrenciyi tanıma çalışmalarında portal sistemimiz bizlere çok büyük kolaylık sağlar. Bizler anaokulundan 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz ile ilgili tüm bilgileri portal sistemimizde depolarız ve öğrencimizle karşı karşıya gelecek her eğitimci için bu bilgiler çok önemli yol gösterici olur. Velilerimiz portal hesaplarından öğrencilerimizin gelişimleri ile ilgili gözlem ve değerlendirmelere, rehberlik notlarına ulaşabilirken, aynı zamanda ödev, duyuru, sosyal etkinlik gibi süreçleri de portal üzerinden takip edebilmektedirler. Velilerimize eğitim -öğretim dönemi başlangıcında kurum bilgi işlem servisi tarafından “ Eğitim Portalı Semineri” verilir. 

Aydın Kurs Rehberlik Birimi, öğrencilerin içinde bulundukları yaş dönemi göz önünde bulundurarak, onların bilişsel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini yakından izler, ihtiyaçları doğrultusunda takip ve destek çalışmaları yürütür.  Yaklaşım ve içerik olarak “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” hizmetleri sunmayı amaçlayan Rehberlik Birimi, çalışmalarında öğrenci merkezli olup, aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar. 

Sınav sonuçları ölçme-değerlendirme konusunda uzman yöneticilerimiz tarafından yapılmaktadır. Deneme sınavı sonuçları, aynı sınıf düzeyinde okuyan tüm öğrenciler bir arada sıralama alacak şekilde yapılır. Örneğin, Gölbaşı ortaokulumuza devam eden bir öğrencimiz, Konya ve Antalya okullarımıza devam eden aynı sınıf düzeyindeki öğrencilerin de içinde olduğu öğrenci havuzunda puanını ve sınav sıralamalarını görür. Kurum genelinde sınavlarımız ortak ve aynı zamanda yapılmaktadır. Kurumsal değerlerdirme standartlarımız gereği öğrencilerimiz kampüslerimiz arasında rahatlıkla nakil olabilir. 

Öncelikle rehberlik öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin başarısını olumsuz etkileyen ve motivasyonunu düşüren sorunların var olup olmadığı tespit edilir.  Bu sorunları tespit etmek amacı ile öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılır. Rehberlik biriminin gizlilik ilkesi çerçevesinde yapılan çeşitli envanterler ve öğrencinin ailesi, akran grubu ve öğretmenleri ile yapılan diğer görüşmelerle sorun tanımlanır. Sorunun niteliğine göre çeşitli aşamalarla öğrenci desteklenir, yönlendirilir ve problem çözülür. 

Rehberlik birimimiz öğrencinin sadece akademik durumunu takip etmez. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi, ilgi, yetenek ve eğilimleri ile ilgili takipler de yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme sitilleri ile mesleki eğilimlerine yönelik her sene çalışmalar yürütülürken, her öğrencinin bir üst kademeye geçişi ile ilgili de tanıma ve hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 

Sınıf seviyesine göre her hafta veya her ay yaptığımız sınavların sonucu rehberlik birimimiz tarafından incelenerek öğrencide görülen akademik düşüşün nedenleri araştırılır. Hem öğrenciye hem de velilerimize geri bildirimleri verilir. Bu süreçte öğrenciye birebir etütler planlanır. Sınavlardaki düşüşler sonucu öğrenci grup düşeceği belli olduğunda, öncelikle düşüş yaşayacağı öğrenciye hissettirilir.
Öğrenciye verilen etüt, takviye ve rehberlik sonucunda düşüş yaşayan öğrenci ile sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve yöneticiler bire bir görüşmeler yaparak bir sonraki grup değişimine kadar bunun düzeltilebileceği anlatılır. Bunu başaran öğrencilerden örnekler verilir. Bunu başarabilmesi için kendisine rehberlik yapılır. Akademik başarısı takip edilir. Konu ve kazanımlardaki eksik yönlerine yoğunlaşılır.

Kurs sürecinde tüm değerlendirme süreçlerinden edinilen bilgiler, bireysel veli görüşmeleri aracılığıyla aileler ile paylaşılır. Öğrencinin eğitiminde aile ayağının fazlasıyla önemseyen bir kurum olarak yıl boyunca aileye danışmanlık çalışmalarımız devam ederken, öğrenci gelişimi ile ilgili yapılan gözlemler ve değerlendirmeler velilerimizle sık sık bireysel veli görüşmelerimizde paylaşılmakta, bunun yanı sıra genel veli toplantılarımızda da sınıf ve branş öğretmenlerimizden ayrıntılı bilgi almaktadırlar.   Ayrıca kursa ve öğrencilerimize dair tüm süreçlerin takip edilebileceği çoklu ve farklı bilgilendirme kanalları ile velilerimize ulaşırız.
Bireysel veli görüşmelerimiz dışında öğrencilerimiz ile ilgili yaşadığımız tüm süreçleri velilerimizin her zaman takip edebildiği sistemlerimiz de mevcuttur.  Bunlardan ilki kurs web sitemizdir. (https://www.aydinkurs.com) Birçok etkinlik örneklerimizi web sitemizden ve portal duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.
Veli El kitabı; yeni eğitim öğretim yılı başında velilerimize verilen ‘Veli El Kitabı’ ile de hem idari hem de eğitim işleyişi ile ilgili bilgi edinilir. Bununla birlikte Nesibe Aydın Eğitim kurumlarının etkinlik haberleri ile dopdolu Aydın Eğitim Dergisi velilerimize ulaşır. 

Öğrenciyi tanıma çalışmaları kapsamında öğrencilerin bireysel farklılıkları tespit edilmekte ve bu farklılıklar göz önüne alınarak öğrenciler ile doğru iletişim kurulmaktadır.  Bu durum da öğrencilerin üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Kurulan olumlu iletişim sayesinde öğrencilerimiz kendi gönüllülüğü ile rehberlik öğretmenine ve diğer öğretmenlere başvurmaktadır.

 • MÜSTAKİL, KLİMALI, KAMERA SİSTEMLİ, PARMAK İZİ ALGILAYAN GÜVENLİK TURNİKESİ, TEKNOLOJİ DONANIMLI, YANGIN ve HIRSIZLIK ALARM sistemleriyle donatılmış binalarımızda başarılarımıza imza atmaya devam ediyoruz.
 • Öğrencilerimizin can güvenlikleri, bizim için herşeyden önce gelmektedir. Bunun için binamızda her tür güvenlik önlemi alınmıştır. Sınıflar ve rehberlik odaları hariç, tüm birimler Görüntülü Kamera Sistemiyle izlenmektedir.
 • Binamızın giriş kapısında sürekli bir erkek güvenlik görevlisi ile bina içerisinde de bir bayan güvenlik görevlisi bulunmaktadır. 
 • Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, portal sistemine kaydedilir ve kurs yöneticileri tarafından izlenir.
 • Kurumuzda tam zamanlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerimiz vardır. Sağlık ekibimiz düzenli olarak kurs merkezlerimizi ziyaret ederek öğrencilerin sağlık durumlarını düzenli olarak izlerler ve bulgularını portal sistemine işlerler. 
 • Kurumumuzun, acil durumlar için tam donanımlı bir ambulansı vardır.

HAYIR. Eğitim Kurumlarımıza bağlı tüm kurslarımızda, bütün sistemimiz birebir aynıdır. Eğitim – öğretim müfredatı, eğitim materyalleri, ders programları, ölçme-değerlendirme, öğretmenlere uygulan hizmet içi eğitim seminerleri ve insan kaynakları seçimleri kurumsal olarak ortak yapılır.  Tüm uygulamalar kurs merkezlerimizde eş güdümlü olarak yürütülür.

Velilerimize öğretmenlerimizin cep telefonları verilmemekte, velilerimiz öğretmenlere okul telefonundan ulaşabilmektedirler.  Öğretmenlerimiz gün içinde öğrencilerimiz ile ilgilenmekte olup, cep telefonlarını yanlarında taşımamaktadırlar.  Velimiz idari görevlimize görüşmek istediği öğretmen ismini verir ve öğretmenimiz ilk müsait zamanında velilerimize geri dönüş sağlar.

Eğitim portalımızda veli-öğretmen görüşmelerinin organize edildiği bir bölüm vardır. Bu bölümden öğretmenlerimizden yüz yüze veya online görüşme randevusu alabilirsiniz.

Test tekniğini geliştirmeye yönelik her yıl düzenli olarak deneme sınavları yapılacak, deneme sınavları sonunda konu analizi yapılarak kazanım eksiği bulunanlara tekrar dersleri yapılacaktır. Öğrencilere, yaprak testler, soru bankaları, aylık ödevler dağıtılarak sınav sistemine uygun soru çözmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, serbest çalışma saatleri (SÇS), konu eksiklerini tamamlamaya yönelik ek dersler, soru sorma (P.Ç) saatleri ve bire bir etütler yapılacaktır.